Söka rasstöd för Gutefår - raskod siffror: 60

GutefårAkademin
arbetar för att bevara det ursprungliga Gutefåret som hotas av korsningsavel. Situationen är i dag lika allvarlig som i mitten av förra seklet. Det ursprungliga lantrasfåret håller på att blandas upp med främmande fårraser genom korsningsavel bland annat i syfte att höja slaktvärdet.

Namnet GutefårAkademin är valt för att markera att detta är något nytt och att organisationen även har som målsättning att förbättra kunskapen om våra gutefår. GutefårAkademin är dock en förening som styrs av medlemmarnas beslut. Vår ambition är inte att "bli störst" eller att ha ett stort antal medlemmar. Målet är istället att vara en organisation med medlemmar som värnar om rasrena gutefår. Man kan vara medlem utan att ha får, men stadgarna ser till att gutefårägarnas intressen tillvaratas och att genbanken ges ett särskilt och starkt skydd inom organisationen.

gutefår gutefåret gutefåren hornfår hornfåren hornfåret gotland gotlandsfår gute får horn lantras
GutefårAkademin är den enda rasförening för Gutefår som tar ansvar för att bevara rasrena ättlingar till de ursprungligt bevarade hornfåret som nu kallas gutefår. På sikt kommer dessa får att vara de enda som betraktas som riktiga Gutefår. Grundarna av GutefårAkademin har lång erfarenhet av gutefår och bevarandeavel och var alla tidigare ledamöter i det avelsråd som fanns inom Föreningen Gutefåret och där
hade ansvar för den föreningens genbank innan den korrumperades.


Kött från Hånnlamb omger Kålrot och tunnbröd. Till höger: Skansen och de olika akademierna med sina produkter.

Seminarium på Skansen

Lördagen 16 februari 2019

program

Nominerade till Kålrots-akademiens Stora Pris 2017 är Gutefår Akademin, Institutet för Språk och Folkminnen samt Röke Sockengille som alla bidrar till att bevara och utveckla språket kring matkulturen.

Motiveringar till nomineringen av GutefårAkademin är:

GutefårAkademin på Gotland är föreningen som tar ansvar för att bevara rasrena ättlingar till de ursprungligt bevarade hornfåret, ”hånnlamb”, som idag kallas gutefår.
Bevarandet tar sig många olika uttryck där ett så klart är att lägga grunden för en ekonomisk hållbarhet i bevarandet. Fårrasens ull står sedan länge högt i kurs. År 2016 blev köttprodukten ”Hånnlamb” den tredje svenska lismedelsprodukten att få det högsta ursprungsskyddet i EU:s system för geografiska indikationer – Skyddad Ursprungsbeteckning (SUB), vid sidan av Kalix löjrom och brödet Upplandskubb.
Hånnlamb är alltså numera inte bara ett dialektalt ord för ”hornfår”, utan i hela EU en skyddad beteckning på slaktkroppar och styckningsdelar från lamm och får av rasen gutefår som har fötts, uppfötts och slaktats inom det avgränsade geografiska området Gotland.
Detta är ett utmärkt exempel på att smaksätta en redan högkvalitativ produkt ytterligare med dialekten som krydda.


får gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår
Bli medlem i GutefårAkademin!
Vill du bli medlem betalar du in medlemsavgiften (se nedan) till GutefårAkademins plusgirokonto 30 91 94-9 och anger namn, adress, tel och eventuell e-postadress. Meddela oss gärna samtidigt om du har gutefår och hur många de är.

Medlemsavgift för 2018:
300 kronor / person
500 kronor / familj


Certifiering av kött

SKYDDAD URSPRUNGSBETECKNING
1:a certifierade köttprodukten

GutefårAkademin har under flera år arbetat med att certifiera kött från gotländska gutefår enligt EU:s särskilda certifieringssystem för livsmedel - Skyddad Ursprungsbeteckning.

Kommissionen beslutade den 16 oktober 2016, men beslutet trädde formellt i kraft den 24 november som var tre veckor efter att beslutet offentliggjorts i EU:s tidskrift. Kött från hånnlamb (gutefår) är därmed den första svenska köttprodukt som får denna europeiska certifiering: "Skyddad ursprungsbeteckning".

Det finns tidigare bara två produkter i landet som har samma status, nämligen Kalix löjrom och Upplandskubb.

 

 

 

Som medlem får du vår tidskrift
"Hornfar.se"